Ας Γνωριστούμε

elitetherm building

Η VERVERIDIS ELITETHERM θέλοντας και αυτή να συμβάλλει στο βαθμό που μπορεί , προς την κατεύθυνση μείωσης ενεργειακών απωλειών των κτηρίων , προσφέρει μέσω των υπηρεσιών βασικές ενεργειακές κατευθύνσεις βελτίωσης στις εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σκοπό να βοηθήσουν αφενός στη μείωση των καταναλώσεων που στηρίζονται στον ορυκτό πλούτο και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον και αφετέρου στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέσω της αναβάθμισης των κτιρίων και των πόλεων μας βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής και ως συνέπεια της διαμόρφωσης  οικολογικής συνείδησης, μπαίνουν κανόνες ορθολογικής χρήσης των φυσικών μας πόρων.

Το προσωπικό που στελεχώνει την εταιρία είναι πλήρως καταρτισμένο  προς τους στόχους αυτούς, ενώ παράλληλα η εταιρία έχει αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της σε σχέση με τα παραπάνω.

Προσφέρουμε το καλύτερο

Η πολιτική και οι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία VERVERIDIS ELITETHERM έχει άμεση επίδραση στις παρεχόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και αυστηρή τήρηση των χρόνων παράδοσης των εμπορευμάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προσδοκίες – ανάγκες των πελατών.
  • Μέγιστη προστιθέμενη αξία για τον συνεργάτη με συνεχές feedback.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τον συνεργάτη (know how).
  • Παρέχει στους πελάτες της πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
  • Αναλαμβάνει τις παρουσιάσεις στις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που οργανώνουν οι συνεργάτες μας για τους πελάτες του Νομού τους.
  • Διαθέτει στους συνεργάτες της υλικό marketing και υλοποιεί με τη βοήθειά τους αντίστοιχες ενέργειες

Εμπειρία

Μελέτες και Εγκαταστάσεις
Τεχνογνωσία
Τεχνικοί Συνεργάτες
Χρόνια Εμπειρίας

Fonders

Partners

Join Our Team!

Integer eget venenatis massa. Mauris sed tellus quam. Suspendisse risus nulla, molestie quis risus elementum, viverra viverra ipsum. Nulla aliquam dolor turpis, auctor suscipit lacus dapibus ut.